Bp Jan Styrna

Biskup Senior Jan STYRNA

 • ur. 1941 r. w Przyborowie,
   
 • święcenia kapłańskie: 1965 r.
  w Tarnowie,
   
 • doktor teologii pastoralnej,
   
 • biskup pomocniczy tarnowski
  od 1991 r. (diecezja tytularna - Aquipendium),
   
 • biskup diecezjalny elbląski od 2003 r.

Dewiza biskupia: In nomine Domini
(W imię Pana)

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
 
Reklama

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.72 MB
Application afterInitialise: 0.027 seconds, 2.11 MB
Application afterRoute: 0.033 seconds, 2.78 MB
Application afterDispatch: 0.051 seconds, 3.33 MB
Application afterRender: 0.343 seconds, 4.65 MB

Zużycie pamięci

4936880

Zapytań do bazy danych: 18

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '61fsdjpaa6fl55tj8b6s5s7cs3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1425049266' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '61fsdjpaa6fl55tj8b6s5s7cs3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '61fsdjpaa6fl55tj8b6s5s7cs3','1425050166','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 169)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 74
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 74
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2015-02-27 15:16:06' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2015-02-27 15:16:06' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 20
 12. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 74
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2015-02-27 15:16:06' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2015-02-27 15:16:06' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 13. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 169 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 66
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14
 16. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1  
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-02-27 15:16:06' )  
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-02-27 15:16:06' )
    AND cc.id = 3
    AND cc.SECTION = s.id
    AND cc.published = 1
    AND s.published = 1
    ORDER BY a.ordering
 17. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 8
    AND catid = 87
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 18. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak